Akce Mercedes: z důvodu vládních nařízení ukončena

26 února, 2021

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ SOUTĚŽE

Společnost NET and GAMES a.s., se sídlem Bednářova 621/29, Brno 619 00, IČ: 28330633, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 5811 (dále jen „pořadatel“) pořádá reklamní soutěž nazvanou “Vyhraj Mercedes-Benz A Class nebo roční rentu 600.000,- Kč” (dále jen „soutěž“).

K této soutěži vydal pořadatel pravidla ze dne 11. 12. 2020. Soutěž měla být konána v období od 14. 12. 2020 do 19. 2. 20210, kdy mělo být provedeno GRAND FINÁLE v provozovně „KAJOT INTACTO Olympia Modřice, U dálnice 777 OC Olympia, 664 42 Brno“ a do dalších provozoven mělo být streamováno.

Soutěž probíhá v provozovnách pořadatele, které jsou zapojeny do věrnostního programu KAJOT INTACTO

 S ohledem vývoje epidemie SARS covid 19 přijala vláda opatření, kterými zakázala již na podzim provoz heren a kasin, tj. provozoven, ve kterých má soutěž probíhat. Usnesením vlády ze dne 14. 2. 2021 došlo k dalšímu prodloužení zákazu provozu heren a kasin, a to v článku I., bod 3. psím e) s tím, že lze s ohledem na aktuální vývoj pandemie očekávat další prodloužení po dosud stanovené datum 28. 2. 2021. tyto zákazy, prakticky znemožňují konání soutěže a tím pádem i konání společenské akce, na které má být provedeno slosování soutěže.

Vzhledem k výše uvedenému pak pořadatel z objektivních důvodů, které jsou na jeho vůli nezávislé, není schopen garantovat, že by soutěž a GRAND FINÁLE mohlo být uskutečněna v blízké době.

Vzhledem k této skutečnosti pokládá pořadatel pro účastníky soutěže za nejspravedlivější tuto soutěž bez provedení slosování dle bodu 8.2. pravidel ukončit.

V Brně, dne 19. 2. 2021

NET and GAMES a.s.

Bednářova 621/29,

Brno 619 00